fbpx Koła naukowe na Wydziale Historycznym | Wydział Historyczny

Jesteś tutaj

Koła naukowe na Wydziale Historycznym

Koła naukowe na Wydziale Historycznym

Koło Krajoznawstwa i Turystyki Historycznej

Instytut Historii

Prezes:
Opiekun koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: www.faceook.com/kolokith

kolokith

Koło Naukowe Historii Sztuki UG

Instytut Historii Sztuki

Przewodniczący:
Noemi Etush
Opiekun koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: http://www.badaczekultury.wordpress.com

E-mail Koła: badaczekultury@wp.pl

KNBK

Koło Naukowe Religioznawców

Instytut Historii

Przewodniczący:
Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: https://www.facebook.com/koloreligioug

E-mail Koła: koloreligioug@gmail.com

relig

Koło Naukowe Studentów Archeologii UG

Instytut Archeologii i Etnologii

Przewodniczący:
Oliwia Michalak
Opiekun koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: http://max008.vot.pl/kolo/

E-mail Koła: koloarcheoug@gmail.com

KNSA UG

Naukowe Koło Doktorantów Historii UG

Prezes:
Agnieszka Sukiennik
Opiekun koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: http://www.nkdh.ug.edu.pl/

E-mail Koła: nkdh@ug.edu.pl

Logo nkhd UG

Naukowe Koło Historyków UG

Wydział Historyczny

Przewodniczący:
Jędrzej Możejko
Opiekun koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: http://www.nkh.ug.edu.pl/

E-mail Koła: nkhunigdansk@gmail.com

NKH UG

Studenckie Koło Naukowe Antropologów "Arcana"

Przewodniczący:
Karolina Firlej
Opiekun koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

Studenckie Koło Naukowe Archeologii Śródziemnomorskiej UG

Instytut Archeologii i Etnologii

Przewodniczący:
Opiekun koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: http://www.sknasug.wordpress.com

E-mail Koła: sknas@ug.edu.pl

SKNAS.UG

Studenckie Koło Naukowe Etnologów UG

Instytut Archeologii i Etnologii

Przewodniczący:
Kamil Szproncel
Opiekun koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: http://www.etnokolo.ug.edu.pl

E-mail Koła: etnokolo@ug.edu.pl

SKNE

Studenckie Koło Naukowe Klub Dyskusyjny „Po Prostu”

Instytut Historii

Przewodniczący:
Mateusz Kowalczyk
Opiekun koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: http://www.poprostu.ug.edu.pl/

E-mail Koła: dyskusjepoprostu@gmail.com

Po Prostu